DOMŮ | O FIRMĚ | VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA | JINÉ INFORMACE | SPRÁVA
a)Provádění odborné správy písemností firmy ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě
b) Poskytování sekretářských služeb
c)Vypracování výroční zprávy firmy
d)Poskytnutí sídla právnickým osobám
4854