DOMŮ | O FIRMĚ | VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA | JINÉ INFORMACE | SPRÁVA
a)Daňové poradenství - právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní a poplatků, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, včetně pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění. Průběžná kontrola účetnictví či daňové evidence, postupné řešení obchodních případů objednatele z daňového hlediska a optimalizace daňového základu.
b)Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty.
c)Rekonstrukce přiznání k dani z přidané hodnoty zpětně za rekonstruované účetní období.
d)Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jeho podání v řádné nebo v prodloužené lhůtě.
e)Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob a jeho podání v prodloužené nebo v řádné lhůtě.
f)Zpracování přiznání k silniční dani.
g)Zpracování přiznání k dani z nemovitostí.
4854