DOMŮ | O FIRMĚ | VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA | JINÉ INFORMACE | SPRÁVA
a)Komerčně právní poradenství - rady a informace z oblasti občanského, korporátního a živnostenského práva
b)Správa domů
c)Založení nebo likvidace právnické osoby
d)Založení, správa a rozpuštění společnosti bez právní osobnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity)
e)Kompletní servis pro správce konkursní podstaty a likvidátory
f)Zastupování podnikatelů na základě udělené plné moci (včetně elektronické komunikace) u třetích osob, zejména
  • u finančního úřadu
  • u správy sociálního zabezpečení
  • u zdravotních pojišťoven
  • u živnostenského úřadu
  • u úřadu práce
  • g)Vypracování návrhů běžných smluv a dokumentů pro podnikatelskou činnost
    4854